Make your own free website on Tripod.com

!!! גנבו לי את הכלב

אם הציעו לך או , שקנית כלב גזעי בזול בדוק כאן

 

הבעלים ישלמו לך יותר ממה ששילמת לגנב

 

פרטי הכלבים הנעדרים

תמונת הכלב

תמונת הכלב

שנתיים וחצי

גיל

  שנתיים וחצי

גיל

כלבה עקרה

מחלות

  כלבה עקרה

מחלות

עדנה יוגב037316844

054371335

כתובת הבעלים

 עדנה יוגב037316844

054371335

כתובת הבעלים

23.04.2001

תאריך גניבה

  23.04.2001

תאריך גניבה

 

פרטי הכלבים הנעדרים

 

בעל כלב גנוב: שלח לנו באי מייל את תמונת כלבך שנגנב יחד עם פרטים נוספים ואנו נפרסם אותה באתר ללא תשלום

E-mail us: mor@rcpr.co.il :כתוב לנו

.............................................................................................................................................................................עד עכשו ביקרו אותי

האתר עודכן לאחרוניה בתאריך : 25/04/01