Make your own free website on Tripod.com

ספר המנדולינה המושלם

 

מאת:

 

גרציאני שמואל 2003

 

 

שיעור ראשון .תאריך:____­­­­­_________

מטרות השיעור:

1.למידת מונחים הקשורים לכלי

2.תאוריה-למידת מונח התווים משקלים ומקצבים וסולמות

3.למידת 4 מיתרי המנדולינה

4.למידת שיר ראשון.

למידת מונחים הקשורים לכלי

 

המנדולינה  מכל הכיוונים

צילומים של מנדולינות שונות

 

מבנה הכלי ומונחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למידת תיאוריית התווים משקלים ומקצבים וסולמות

 

תווים

כתיבת הצלילים נעשית באמצעות הסימנים הבאים 

 

הנכתבים על גבי חמשה (קבוצה בת 5 קווים מאוזנים החמשה מורכבת מחמישה קווים וארבע בינות )  והנקראים תווים.התווים הנכתבים על הקו עצמו אינם נוגעים בקווים הסמוכים. התווים הנכתבים בבינות משיקים בקצותיהם לקווים התוחמים את הבינה.

השילוב בין התווים והחמשה נראה כך:

 


 קו 5

קו 4

קו 3

קו 2

קו 1

 

התווים נכתבים משמאל לימין.ככל שמיקומו של תו על החמשה הוא יותר גבוה ,כן יותר גבוה הצליל שהוא מסמן.

בתחילתה של כל חמשה אנו מציבים סימן הנקרא מפתח ואשר נועד לציין כי תווי חמשה זו מסמנים צלילים נמוכים או גבוהים –

 

מפתח סול    F 

 

  מפתח פה   E